1 vrh
 1ere portée
 1 liter
 1. Wurf*13.12.2003
S: Ich Indio Arere Impavido Colosso

D. Dolores Ze Sakaliho dvora
UMAR
FRANCE
UNICE
FRANCE


UNICE  / babies
UMBERTO dit Athos
FRANCE


ULTIMA
FRANCE
UDAL
FRANCEURANUS
FRANCE